top of page

Algemene voorwaarden LittleBig Memories.


1 Algemene voorwaarden
Dit document bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedereen die een reservering plaats bij LittleBig Memories.


2 Koopovereenkomst
Door het plaatsen van een reservering ga je een koopovereenkomst aan met LittleBig Memories. We vragen een aanbetaling binnen 7 dagen na ontvangst van de (bevestiging)e-mail te voldoen, anders zijn we genoodzaakt de gereserveerde activiteit te annuleren.
Voor hand/bodycasting geld het volgende; het gehele bedrag moet 6 weken na het maken van de mal betaald worden. U mag het product betalen op het tijdstip van afhalen of u betaald het resterende bedrag voordat wij het product versturen. Is het niet mogelijk binnen 6 weken na de afspraak het product op te halen, verzoeken wij u vriendelijk wel binnen de afgesproken termijn van 6 weken de betaling te voltooien.


3 Annuleren
Wij hopen dat U begrip heeft voor de voorwaarden die wij bij annuleringen hanteren daar onze activiteiten, 2 à 3 maanden voor de datum vastgelegd worden. Bij een dergelijke annulering is het voor ons vrijwel onmogelijk om op de betreffende datum de activiteiten alsnog in te plannen voor andere klanten. De klant is niet bevoegd de overeenkomst met LittleBig Memories te annuleren tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.

 

1. Indien U de ontvangstdatum wenst te verzetten, worden de voorwaarden in overleg met U samengesteld.

 

2. Indien wij bij annulering van de gereserveerde datum een gelijkwaardige reservering van andere klanten ontvangen op de geannuleerde datum, vervallen onderstaande voorwaarden betreffende de annulering. De voorwaarden worden dan in overleg samengesteld.

 

3. In geval van ´noshow´ zal de klant in alle gevallen verplicht zijn alle gemaakte kosten te betalen.

 

4. Bij elke annulering is LittleBig Memories gerechtigd de reeds gemaakte aanbetaling als schadevergoeding te behouden. Indien om wat voor reden dan ook deze aanbetaling nog niet door LittleBig Memories is ontvangen, is de klant verplicht deze bij annulering alsnog te voldoen.


5. Bij annulering minder dan 2 maanden en meer dan 1 maand voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 10% van de reserveringswaarde aan LittleBig Memories te betalen.

 

6. Bij annulering minder dan 1 maand en meer dan 2 weken voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 25% van de reserveringswaarde aan LittleBig Memories te betalen.

 

7. Bij annulering minder dan 2 weken en meer dan 1 week voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 50% van de reserveringswaarde aan LittleBig Memories te betalen.

 

8. Bij annulering minder dan 1 week voor de gereserveerde datum is de klant verplicht 75% van de reserveringswaarde aan LittleBig Memories te betalen.

 

9. Bij annulering op de dag van de gereserveerde datum is de klant verplicht 100% van de reserveringswaarde aan LittleBig Memories te betalen. In alle andere gevallen beslist de directie over de verdere gevolgen.


4 Ongepast gedrag
LittleBig Memories accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van LittleBig Memories, wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon.


5 Aansprakelijkheid
LittleBig Memories houdt zich niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen.


6 Schade en diefstal
LittleBig Memories behoudt het recht om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan. Bij diefstal zal de politie worden ingeschakeld.


7 Disclaimer
De website www.littlebigmemories.nl is met de grootst mogelijke zorg gecompileerd. LittleBig Memories kan informatie, zoals prijzen en beschikbaarheid, elk moment veranderen. We kunnen derhalve niet garanderen, dat alle informatie accuraat en foutloos is, noch kunnen wij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of
onnauwkeurigheden in de verstrekte informatie. U dient altijd de verstrekte informatie te controleren voordat u handelt o.b.v. de verstrekte informatie.


8 Toepasselijk recht en geschillen
Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

bottom of page